• Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zssmsmargecany@gmail.com
   • ZŠ: 053 4894 208 riaditeľka školy: 0911 348 128 zást. riad. školy: 0948 189 007 Fax: 053 4894 208 Zborovňa ZŠ: 0948 895 593 MŠ-prízemie mobil: 0911 298 695 MŠ-podkrovie mobil: 0948 646 248 Školská jedáleň: 053 4894 393 mobil: 0903 538 795
   • Školská 20 055 01 Margecany
   • 35546328
   • 2021678824
   • SK18 5600 0000 0082 8868 4005
   • IBAN SK67 5600 0000 0082 8868 7003 /Variabilný symbol 0950, Špecifický symbol: uviesť mesiac, rok úhrady napr. 012019, Poznámka: meno žiaka/
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Novinky